nieuws

Nieuws

Hier vindt u onze laatste nieuwsberichten. Volg onze berichten zodat u op de hoogte blijft:

De nieuwe tarieven voor de schenk- en erfbelasting en daarbij behorende vrijstellingen • De tijdelijke verruimde eigenwoningschenkingsvrijstelling van € 100.000 is per 1 januari 2015 van de baan, maar er zijn nog steeds mogelijkheden om uw kinderen te helpen • Schenken aan ANBI’s is prettig voor hen en voor u. Ze moeten echter wel voldoen aan de steeds stringentere regels • Erfbelasting: soms is belastingrente verschuldigd; keuze bij peildatum WOZ-waarde • We blijven het herhalen: houd uw testament up to date en vooral flexibel. Denk ook eens aan een levenstestament

Tips voor alle belastingplichtigen • Tips voor ondernemers en rechtspersonen • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting • Tips voor de bv en de dga • Tips voor werkgevers • Tips voor de automobilist • Tips voor de woningeigenaar

Pagina 1 van 12

over-blomer

U vindt ons ook op

U vindt ons ook op de volgende netwerken:

Neem contact op

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op:

030 - 605 8511